signle blog post

Post Type: Standard

Lắc lư đến tiếng ồn của một không gian trống.

Âm nhạc từ xung quanh Interwebs

Cậu bé lớn là một trang web Gonzo tuyệt vời. Hàng ngày giống như một trong những bài viết của tôi. Cũng như họ vừa mới xuất bản 16 gram Parsons, bao gồm các phiên bản của Chuck Prophet cũng như blitzen Trapper. Mát mẻ!

MF quan trọng. Đúng.

Và một số thứ gọn gàng khác mà tôi đã nghe gần đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.