Post Type: Standard

Joker: Chính xác là cách Brian Azzarello bối cảnh hóa một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng của truyện tranh

nhân kỷ niệm 10 năm của cuốn sách đồ họa Joker của Brian Azzarello, nó vẫn là một trong những cuốn sách kết luận về nhân vật DC Comics bí

Read More Joker: Chính xác là cách Brian Azzarello bối cảnh hóa một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng của truyện tranh