signle blog post

Post Type: Standard

Chương trình T.V. tốt nhất năm 2019

một danh sách. Từ ít nhất đến tốt nhất đến tốt nhất.

Bạn (Netflix)
Không thể tin được (Netflix)
Watchmen (HBO)
Tài liệu bây giờ (IFC)
Thứ Hai Đen (Showtime)
Ramy (Hulu)
Chết với tôi (Netflix)
Nơi tốt (NBC)
Những gì chúng tôi làm trong bóng tối (FX)
Khi họ nhìn thấy chúng tôi (Netflix)
Veep (HBO)
Chi (Showtime)
Búp bê Nga (Netflix)
Fleabag (Amazon)
Các chàng trai (Amazon)
Barry (HBO)
Rời khỏi Neverland (HBO)
Hàng tỷ (Showtime)
Đạo luật (Hulu)
Sự kế thừa (HBO)
Những điều tốt đẹp hơn (FX)
Tuần trước với John Oliver (HBO)

Leave a Reply

Your email address will not be published.