signle blog post

Post Type: Standard

Đây là người đàn ông (tự tựa)

thế giới kim loại nặng. Fuzzy Afrobeat. Đen Sabbath Dance nhạc. Tâm lý thử nghiệm nặng. Cuba grunge. Chết tiệt tất cả. Tôi không biết phải gọi hồ sơ này là gì, nhưng nó thật tuyệt vời. Nó có thể ngồi trên bộ sưu tập hồ sơ của bạn bên cạnh chứng nghiện Jane Jane hoặc nho Moby. Đèn dung nham và đèn đen, hoặc một câu lạc bộ cocaine vô nhiễm.

Đặc biệt. Quả thật.
Đây là người đàn ông ở đây nói dối người đàn ông

Leave a Reply

Your email address will not be published.