Post Type: Standard

Cáp số 5: X của Swords Chương tám nghỉ ngơi từ tưởng tượng huyền thoại để cung cấp cho chúng tôi các thẻ khoa học viễn tưởng huyền thoại (spoilers)

Tarot, Avalon, Magic, Faeries, cũng như một cuộc thi của thanh kiếm. X of Swords là một sử thi giả tưởng, không có câu hỏi về nó. Tuy nhiên, đây

Read More Cáp số 5: X của Swords Chương tám nghỉ ngơi từ tưởng tượng huyền thoại để cung cấp cho chúng tôi các thẻ khoa học viễn tưởng huyền thoại (spoilers)